Reserveren

Privacybeleid

1. Introductie

Dit privacybeleid is bedoeld om je in te lichten omtrent de gegevens die we verzamelen, waarom we ze verzamelen, of de gegevens worden gedeeld met derden, hoelang ze worden bewaard, over welke rechten je beschikt en hoe je die rechten kunt uitoefenen.

2. Wie zijn we?

KOM V.O.F. is de verantwoordelijke voor de verwerking van je persoonsgegevens, gevestigd te Ruiterskwartier 177, 8911BT Leeuwarden, met KVK-nummer: 70285357. Je kunt contact met ons opnemen via info@kometenendrinken.nl.

3. Welke persoonsgegevens verwerken we en waarom?

De volgende persoonsgegevens worden door ons verwerkt:

3.1 Bij bezoek aan de website

Bezoek je deze website maar maak je geen gebruik van online reserveren of de contactmogelijkheden, dan verwerken wij geen gegevens van je. Je bezoek wordt wel anoniem vastgelegd voor statistische doeleinden, via Google Analytics.

3.2 Wanneer je contact opneemt

Neem je via de website contact met ons op, bijvoorbeeld via het contactformulier of ons e-mailadres, dan ontvangen we je naam, e-mailadres en de inhoud van je berichten. In verdere communicatie kunnen we verdere persoonlijke gegevens van je vragen. We vragen nooit meer dan nodig is voor de verwerking van je vraag of verzoek. Informatie die je met ons deelt wordt nooit zonder je toestemming aan derden overhandigd.

3.3 Wanneer je online reserveert

Reserveringen via deze website verwerken we met behulp van Resengo NV, gevestigd te Junostraat 21 BE-2600 Berchem, België, met KBO-nummer: BE 0479.650.944. Informatie die je verschaft bij je reservering is inzichtelijk voor ons en voor Resengo. Het gaat specifiek om je naam, e-mailadres, telefoonnummer, IP-adres, adresgegevens en optioneel je geboortedatum. Lees ook het privacybeleid van Resengo NV.

4. Worden je persoonsgegevens gedeeld met derden?

Je persoonsgegevens worden nooit verkocht of doorgegeven aan derden met commerciële bedoelingen.

De enige manier waarop je persoonsgegevens aan derden doorgegeven kunnen worden, zijn:

  • Er is sprake van een wettelijke verplichting voor ons tot doorgifte van de persoonsgegevens zoals bv. in het kader van (het voorkomen van) fraude en misbruiken;
  • Wij doen beroep op derden om deze website online te houden en om reserveringen te verwerken, in welk geval wij ervoor zorgen dat deze derden dit privacybeleid ook naleven. Zie onderdeel 5 hieronder om te lezen welke partijen dit zijn.

5. Door wie/in welke systemen worden je gegevens verwerkt?

Wij doen beroep op onderstaande derden om deze website en het online reserveren aan te bieden. We zorgen ervoor dat elk van deze derden dit privacybeleid ook naleven.

  1. Onze hostingprovider Hostnet ontvangt je IP-adres, o.a. om ongewenst gedrag te bestrijden waaronder spam, hacks en aanvallen van buitenaf.
  2. Resengo NV verzorgt de online reserveringen. In onderdeel 3.3 hierboven lees je de details.

6. Hoelang worden je persoonsgegevens bewaard?

Persoonlijke gegevens die je aan ons doorgeeft tijdens communicatie met ons, bewaren we zolang deze nodig zijn en maximaal 2 jaar.

Reserveringsgegevens, waaronder eventuele persoonsgegevens gekoppeld aan een reservering (zoals contactgegevens), worden 2 jaar bewaard door Resengo NV. Je contactgegevens worden bij Resengo altijd bewaard aangezien zij de wettelijke verplichting hebben een alumni-register bij te houden.

7. Van welke cookies maken wij gebruik?

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestanden die wij op je computer, tablet of mobiele telefoon plaatsen als je deze website bezoekt. Er worden alleen cookies geplaatst om anonieme statistieken te verzamelen over je bezoek aan deze website, middels Google Analytics. Deze informatie geeft ons inzicht in het functioneren van de website en stelt ons in staat om de website te optimaliseren en verbeteren. Hierbij worden geen persoonlijk identificeerbare gegevens verwerkt. Er worden geen cookies gebruikt voor marketing- en advertentiedoeleinden of sociale media.

8. Welke rechten heb je?

Je hebt verschillende rechten die je kunt uitoefenen door contact met ons op te nemen via de contactgegevens vermeldt in onderdeel 2.

  • Inzage van de persoonsgegevens die op jou betrekking hebben en die door ons verwerkt worden, evenals het laten verbeteren van onjuiste / onvolledige persoonsgegevens of het laten verwijderen van persoonsgegevens, alsook – in bepaalde gevallen – het laten beperken van de verwerking van je persoonsgegevens of het zich verzetten ertegen.
  • De overdracht van je persoonsgegevens ofwel via het jou verstrekken ervan in een leesbare vorm, dan wel de rechtstreekse overzending ervan door ons aan de door jou aangeduide derde dienstverlener.
  • Het je verzetten tegen het gebruik van je persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden.
  • Het intrekken van een eerder gegeven toestemming tot verwerking van persoonsgegevens.
  • Het indienen van een klacht bij de toezichthoudende overheid, indien je niet tevreden bent over de behandeling van je vraag of klacht door ons, via volgende gegevens:

Autoriteit Persoonsgegevens
Postbus 93374
2509 AJ Den Haag

9. Hoe kan je je rechten uitoefenen?

Voor al je vragen of klachten omtrent het verwerken van persoonsgegevens kun je contact opnemen met de gegevens vermeld in onderdeel 2. Je vraag zal steeds binnen de wettelijke termijn van 30 kalenderdagen behandeld worden.